“กรมอุทยานฯ”ชี้ทุ่งใหญ่ฯเสี่ยงถูกล่าเสือข้ามชาติ

ชี้ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งสวรรค์ของแก๊งล่าสัตว์ เหตุป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าเสื่ยงสูญพันธุ์ถึง 28 ชนิด  เผยเฝ้าระวังใบสั่งล่าเสือโคร่งข้ามชาติ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะอดีตหัวหน้าเขตรักษพันธุ์ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี กล่าวถึงมรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย  ในการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกนั้น มีเกณฑ์ประเมินอยู่ 10 ข้อด้วยกัน ซึ่งแหล่งมรดกโลกนั้นต้องผ่านเกณฑ์ประเมินข้อใดข้อหนึ่ง เช่น มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผ่านเพียงข้อเดียวคือความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ที่ผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งผ่านเกณฑ์ประเมินถึง 3 ข้อ คือ เรื่องของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในเชิงกายภาพ เรียกว่าเป็นสี่แยกของสิ่งมีชีวิต 2.ในเรื่องของความสวยงามระดับโลก เทียบเท่าน้ำตกไนแองการาจึงจะขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งของเรามีความสวยงามทั้ง 4 ล้านไร่ และ 3.ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่นี้มีชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีขอองค์กรนานาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ไอยูซีเอ็น) ถีง 28 ชนิด เช่น วัวแดง เสือโคร่ง ช้างป่า สมเสร็จ เก้งหม้อ เป็นต้น  ถือว่าความหลากหลายสูงมาก เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นบ้านของสัตว์ป่า และมีป่าไม้ครบทุกประเภทเว้นแต่ป่าชายเลนเท่านั้น

นายสมโภชน์ พื้นที่ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มีความหลากหลายทังชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลเสือที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร พบทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเพราะมีสัตว์ผู้ล่าจำนวนมาก สัตว์ที่เป็นเหยื่อหรืออาหารก็ต้องมีมากตามไปด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาการล่าสัตว์ในพื้นที่ เป็นปัญหาที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงเนื่องจากผู้ที่ต้องการป่าต้องการสัตว์ก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มันมี พื้นที่ป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งมีพร้อมสรรพ ใครอยากได้ก็ต้องวิ่งเข้าหาพื้นที่เหล่านี้และเป็นเป้าหมายหลัก ข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีพบว่าการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ยังคงมีอยู่ แต่จำนวนลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงสิบปีหลังเป็นช่วงเวลาที่เราจัดการในเรื่องเทคนิคการลาดตระเวนและงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เราจัดการคุ้มครองพื้นที่ได้มากขึ้น แต่ถ้าถามว่าปัญหาหมดไปหรือไม่ มันไม่เคยหมด และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รอเวลาว่าอย่าเผลอ เช่น การล่าเสือโคร่ง หรือช้าง ก็จะเกิดขึ้น  เพราะความเชื่อในเรื่องการบริโภคเสือหรือสัตว์ป่ายังมีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นขบวนการข้ามชาติ แต่ปลายทางในไทยก็อาจมีบ้าง สาเหตุหลักๆ ทีสัตว์ป่าถูกล่า คือ 1. เป็นเรื่องของค่านิยม ต้องการหนังหรือเขาไปประดับบ้าน ปูพื้น เป็นต้น  2.ความเชื่อในเรื่องการเป็นยารักษาโรค ยาสมุนไพร ยาอายุวัฒนะ ที่ในบ้านเราไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันชัดเจน  3.ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ของขลัง 4.การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย เพราะป่าหายซึ่งเป็นปัญหาหนักมากของประเทศไทยที่หลายคนมองข้าม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews