รัฐบาลไทยแจงเจรจาค่าเสียหายเหมือง”อัครา”ยังไม่ได้ข้อยุติ

-นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแจงผู้แทนรัฐบาล อยู่ระหว่างการเจรจากับคิงส์เกต ประเทศออสเตรีเลียผู้ถือหุ้นใหญ่เหมืองทองคำ “อัครา”ยังไม่มีข้อยุติใด ๆ กรณีผลกระทบจาก ม.44 ระงับเหมืองทองคำชั่วคราว

นายสมชาย ชี้แจงว่า การใช้ มาตรา 44 ออกคำสั่งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการของเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เป็นกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการร้องเรียนและคัดค้านว่าการประกอบการเหมืองแร่ทองคำก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจนเกิดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่ทองคำหลายแห่ง

สำหรับกรณีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นการยึดสิทธิ์การทำเหมืองของนักลงทุนแต่อย่างใด แต่เป็นการระงับการต่อใบอนุญาตประกอบการเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการทำเหมืองเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ส่วนสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายนั้น เป็นสิทธิตามที่รัฐบาลไทยกับออสเตรเลียได้ตกลงกันในกรอบการค้าเสรี ซึ่งข้อเรียกร้องจะยุติอย่างไร ยังไม่ทราบเพราะอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ ทีมเจรจาของประเทศไทยได้ดำเนินการพิจารณากำหนดท่าทีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยมีข้อผูกพันอยู่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติใด ๆ ทั้งสิ้นจากการเจรจาตามที่เป็นข่าวในสื่อบางแห่งในขณะนี้

ทั้งนี้ หากในอนาคต แม้ว่าบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัคราฯ จะยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่สามารถยุติได้ง่าย ๆ และแม้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะมีผลเหนือกฎหมายภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย แต่การพิจารณาจะใช้ระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการของคู่ภาคีเป็นสำคัญ ซึ่งระหว่างนี้ทีมเจรจาของประเทศไทน ก็ยังดำเนินการเจรจาต่อไป เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างถึงที่สุด-สำนักข่าวไทย