สุสานรถไฟโบราณ/อุโมงค์หลบภัยของทหารญี่ปุ่น อ.ละอุ่น

สถานีรถไฟเขาฝาชี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของฐานเส้นทางรถไฟตัดผ่านกลางฐานมีลักษณะเป็นทางรถไฟคู่ขนานเพราะต้องใช้ในการกลับหัวรถจักรไอน้ำที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ส่วนบริเวณด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟติดกับตีนเขาฝาชีบางส่วน (ที่ตั้งของโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ฝังศพของเชลยศึกหรือกรรมกรสร้างทางรถไฟซึ่งล้มตายระหว่างสงครามเป็นจำนวนมาก (สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒)

ที่ตั้งฐานกำลังทหาร มีกองบัญชาการการของทหาร ระดับสูงตั้งอยู่บนยอดเขาฝาชี ระดับความสูง ๒๕๙ เมตร ลักษณะ ตัวอาคารทำด้วยไม้มุงด้วยสังกะสี ณ บริเวณจุดนี้สามารถมองเห็นได้ระยะไกลครอบคลุมทั้งลำแม่น้ำ กระบุรี คลองละอุ่น ตลอดจนคลองเขมาใหญ่ และคลองมะลิวัลย์ในประเทศสหภาพพม่า ทำเลที่ตั้งฐานทหารจึงมีความได้เปรียบในทางยุทธการ เพราะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของข้าศึกได้ ทั้งทางบกทางทะเล และทางทางอากาศ บริเวณถัดจากตัวอาคารของผู้บัญชาการฐานบริเวณไหล่เขาฝาชี จะรายรอบด้วยหลุมและอุโมงค์หลบภัย นอกจากนั้น ยังมีอาคารที่พักของนายทหารญี่ปุ่นระดับรองลงมา สร้างไว้เรียงรายกระจัดกระจายตามหลืบหรือซอกเขาสามารถอำพรางหรือซ่อนเร้นจากเครื่องบินตรวจการณ์ของฝ่ายพันธมิตรได้เป็นอย่างดี และมีคุกดินสำหรับ คุมขังเชลยศึกซึ่งส่วนใหญ่เป็น แขกมาเลเซีย อินเดีย หรือคุกขังคนไทยที่ถูกจับด้วยข้อหาต่าง ๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand