อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นในประเทศของเรา

แบคทีเรียVibrio choleraeถูกค้นพบมานานกว่า 150 ปีแล้ว แต่ยังคงเป็นสาเหตุหลักของโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยที่เกิดเฉพาะถิ่นและการระบาดของโรคอหิวาตกโรคสามารถนำไปสู่การระบาดใหญ่ ๆ ได้ นอกจากจะก่อให้เกิดโรคอหิวาตกโรคที่มีอาการท้องร่วงท่วมท้นที่รุนแรงมากแล้วตัวแปรที่แตกต่างกันของV. choleraeอาจทำให้เกิดการติดเชื้อบาดแผลและการติดเชื้อในช่องหู (การอักเสบของหู)

ถ้าการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้เกิดภาวะเลือดได้ ตัวแปรดังกล่าวของแบคทีเรีย Vibrio เป็นเรื่องปกติในน้ำกร่อย แต่สามารถพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มและยังมีอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นในประเทศของเรา นักวิทยาศาสตร์จากUmeå University ได้ค้นพบและมีลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของสาร Vibrio ที่ไม่รู้จักมาก่อน ทีมวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ซัน Nyunt Wai จากภาควิชาชีววิทยาโมเลกุลและ MIMS ใช้หนอนCaenorhabditis elegansเป็นโฮสต์สำหรับแบคทีเรียที่กินสัตว์ร้ายและได้รับการระบุโดยการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของยีนV. choleraeยีนที่จำเป็นสำหรับการผลิตและการปลดปล่อยโปรตีนใหม่นี้ เรียกว่า MakA